spaść na 4 łapy

My - teraz.

IMG_7511.JPG

“In three words I can sum up everything I've learned about life: it goes on.” - Robert Frost.

czyli:

 W trzech słowach mogę podsumować wszystko, czego nauczyłem się o życiu: toczy się dalej.